BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

Yes, je wilt bij ons een duikopleiding of workshop komen volgen! Fijn als je alsnog even onderstaande algemene voorwaarden goed leest.

1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden.
2. Door het voldoen van de aanbetaling van 50% van het lesgeld heb jij een cursusplek bemachtigd. Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding dient ook het restbedrag betaald te zijn. Bij niet tijdige betaling heeft DC de Aalscholvers het recht je boeking te laten vervallen.
3. Inschrijving is pas definitief na ontvangst van de aanbetaling. Bij inschrijving en aanbetaling verbindt de deelnemer zich het volledige cursusbedrag tijdig te voldoen.
4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma zonder recht op teruggave van cursusgeld.
5. Het afzien van deelname aan de cursus geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit. Als je binnen 14 dagen voorafgaand aan een opleiding annuleert, komt je volledige cursusbedrag te vervallen.
6. Bedrag volledig betaald betekent geen restitutie bij afmelding.
7. DC de Aalscholvers heeft het recht een cursus te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de instructeur of overmacht (zoals Covid/lockdown). In geval van annulering door DC de Aalscholvers heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

AANSPRAKELIJKHEID

1. DC de Aalscholvers zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de opleiding. Het programma en dus wat te verwachten, is bekend bij de deelnemer.
2. Deelname aan een cursus is geheel op eigen risico. DC de Aalscholvers is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
3. DC de Aalscholvers is niet aansprakelijk voor het oplopen van Covid-19 en daarbij behorende extra kosten en/of ziekte/letsel van de deelnemer. Bij het meedoen aan de opleiding is deelnemer zich goed bewust wat zijn eigen risico’s hierin zijn.
4. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan DC de Aalscholvers. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

1. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten voorafgaand aan de opleiding altijd met een gekwalificeerd arts.
2. Meld voorafgaand aan de activiteit altijd aan de instructeur/coach/trainer als je een lichamelijke klacht hebt.
3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

WIJZIGINGEN IN LESSCHEMA

1. DC de Aalscholvers heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een opleiding.