Waarom moet u zakendoen met een HISWA-lid en niet met een ander bedrijf? HISWA-bedrijven bieden u veel extra’s. U profiteert van aantrekkelijke voordelen.

HISWA-bedrijven zijn aangesloten bij HISWA Vereniging, de brancheorganisatie van de watersportindustrie. HISWA behartigt de belangen van die ondernemers. Zij geven u als duiker optimale zekerheid. De medewerkers die bij HISWA-bedrijven werken zijn betrouwbaar, vakkundig en duidelijk in hun afspraken. Ze leveren goede producten met een marktconforme prijs en bieden een uitstekende dienstverlening. HISWA Vereniging en ANWB zetten zich samen in om watersporters (dus ook duikers) én de bedrijven zekerheid en duidelijkheid te bieden bij hun overeenkomsten. Daarom onderhandelen zij over algemene voorwaarden voor vrijwel alle overeenkomsten tussen watersporter en HISWA-bedrijf.

Voordelen op een rij:

  • Afspraken duidelijk op papier.
  • Bescherming door de HISWA Algemene Voorwaarden. Alleen HISWA-leden gebruiken deze voorwaarden bij al hun overeenkomsten. De voorwaarden zijn consumentvriendelijk: ze zijn samen met ANWB en Consumentenbond opgesteld. Van de voorwaarden mag alleen in het voordeel van u als consument worden afgeweken.
  • Snelle en bindende uitspraak als u een geschil met een HISWA-lid voorlegt aan
    de onafhankelijke en onpartijdige Geschillencommissie Waterrecreatie.
  • Garantstelling van HISWA Vereniging voor de nakoming van de uitspraak van de Geschillencommissie Waterrecreatie (uw geschil mag maximaal € 14.000 betreffen).
  • Advies van vakmensen. Medewerkers van HISWA-bedrijven worden continu bijgeschoold en zijn altijd goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt, bijvoorbeeld op het gebied van techniek, veiligheid, CE-markering of milieuregelgeving.