Wat wij willen zijn

Duikcentrum de Aalscholvers streeft ernaar een voorbeeld neer te zetten binnen de duikindustrie, op het vlak van professionaliteit, kwaliteit, uitstraling, servicegraad en veiligheidsniveau. We willen een zo up-to-date mogelijk assortiment voeren in de winkel. Ons instructieteam is altijd ervaren en breed opgeleid, zodat de (aankomend) duiker kan putten uit ervaringen uit alle takken van de duiksport. De verkoopondersteunende staff heeft de hoogst mogelijke productkennis. Onze onderhoudstechnici behoren tot de meest ervarene in de duikindustrie.

 

Onze doelstellingen

 • Binnen Nederland de trend zetten als het meest moderne duikcentrum, qua uiterlijk maar ook qua invulling
 • De nieuwe en bestaande duiker gastvrij ontvangen in ons duikcentrum. Ze moeten zich welkom voelen in een groep duikers die hetzelfde voor ogen heeft als zij: de beleving
 • De hoogste kwaliteit duikopleidingen bieden en deze kwaliteit waarborgen door interne kwaliteitsbewakingsprocedures te implementeren
 • Een zo breed mogelijk aanbod aan opleidingen bieden, van beginner tot instructeur of technical diver
 • Een modern en ruim assortiment duikapparatuur uit voorraad leveren, tegen een Fair Trade Price, maar altijd met de hoogste Value For Money. Een lange-termijn beleid ten aanzien van prijsstelling en toegevoegde waarde.
 • De norm bepalen voor de duikhandel op gebied van After Sales Service
 • Ethisch verantwoord handel drijven, met de lange-termijn belangen van de consument als hoofddoel
 • Ecologisch verantwoord bedrijf voeren
 • Duurzame ontwikkeling van de duiksport te bewerkstelligen door onder andere in samenwerkingverband met andere duikbedrijven promotionele activiteiten te ontwikkelen
 • De bestaande duiker meer beleving te bieden in de vorm van allerhande duikactiviteiten, zodat ook deze groep geprikkeld blijft. Geen korte-termijn strategie met als belangrijkste focus de commerciële berichtgeving naar de klant (kortingen, aanbiedingen, advertentielawines etc.). Kwaliteit en meerwaarde geeft de duiker op de lange termijn meer voldoening.
Onze kerntaken
 • De levering van duikapparatuur aan de recreatieve en gevorderde technische duiker
 • Onderhoud en service verlenen op deze verkopen
 • Reparatie en revisie van duikapparatuur
 • Duikopleidingen verzorgen, in de breedst mogelijke zin
 • Duikactiviteiten organiseren voor reeds gebrevetteerde duikers
 • Logistieke ondersteuning bieden aan recreatieve en technische duikers, onder andere in de vorm van de levering vanademgassen
Ons beleidskader
 • De binnen de duikindustrie geldende normen
 • Onze interne kwaliteitsbewakingsprocedures
 • De GUE opleidingsnormen (GUE Standards)
 • De PADI opleidingsnormen (PADI Standards)
 • De Europese regelgeving (CE normen)
 • De PADI en GUE Quality Control afdelingen
Onze bedrijfscultuur
 • Professionalisme, kwaliteit en expertise
 • Doeltreffendheid, waarbij een maximaal resultaat wordt nagestreefd met relatief weinig middelen
 • Dienstvaardigheid door kwalitatief hoogstaande diensten te bieden aan onze klanten
 • Een open mind voor verbetering
 • Een drang naar vernieuwing en modernisering
 • Een continu op peil houden van operationele methodes, competenties en capaciteiten, rekening houdend met de ontwikkelingen in de duikindustrie
Onze waarden
 • Integriteit
 • Deskundigheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Flexibiliteit
 • Dienstvaardigheid