Fundamentals of better diving – Nieuwe uitgave!

 19.95

Nieuwe uitgave. Het boek “Fundamentals of better diving” is geschreven voor iedereen die het meeste uit hun duiken willen halen.

Artikelnummer: Fundamentals of better diving-new Categorie: Tags: , , ,

Beschrijving

De nieuwe 2021 uitgave!

The newest revision of The Fundamentals of Better Diving charts a fresh course for those seeking to get the most out of their diving, demonstrating what is distinctive in both the theory as well as the practice of GUE. This book is a treasure trove of useful information regarding skill enhancement, team orientation, and risk mitigation—invaluable for experienced technical divers and beginners alike.

While the first edition of this book defined and popularized the value of standard protocols, this new edition provides a clearer prescription for divers seeking to adopt sound practices while augmenting their capacity and underwater readiness. Enhancing underwater competency reduces stress and results in a more joyful and expansive diving experience, and readers will find ten definitive chapters filled with everything from dive planning and underwater stability to refined propulsion and diving physiology.

De nieuwste herziening van The Fundamentals of Better Diving brengt een nieuwe cursus in kaart voor diegenen die het meeste uit hun duiken willen halen, en laat zien wat onderscheidend is in zowel de theorie als de praktijk van GUE. Dit boek bevat een schat aan nuttige informatie over vaardigheidsverhoging, teamgerichtheid en risicobeperking – van onschatbare waarde voor zowel ervaren technische duikers als beginners. Terwijl de eerste editie van dit boek de waarde van standaardprotocollen definieerde en populair maakte, biedt deze nieuwe editie een duidelijker recept voor duikers die degelijke praktijken willen toepassen terwijl ze hun capaciteit en onderwaterbereidheid vergroten. Het verbeteren van de onderwatervaardigheid vermindert stress en resulteert in een meer plezierige en uitgebreide duikervaring, en lezers zullen tien definitieve hoofdstukken vinden met alles van duikplanning en onderwaterstabiliteit tot verfijnde voortstuwing en duikfysiologie.

Engelstalig.

Wil je meer weten of GUE of DIR duiken, lees dan hier verder: http://www.gue.com/