IMG_9221De PADI Tec 40 cursus is een subcursus binnen de Tec Deep Diver opleiding. Deze prestatiegerichte opleiding bestaat uit kennisontwikkeling en praktische toepassing van het geleerde, gevolgd door een serie van 4 intensieve trainingsduiken. Na afronding van de Tec 40 opleiding mag je decompressieduiken maken tot maximaal 40 meter diepte, gebruik makend van decompressiegassen met maximaal 50% zuurstof en een totale decompressieduur van 10 minuten.

De opleiding is vooral gericht op het ontwikkelen van de motorische vaardigheden die nodig zijn om veilig om te gaan met de complexe apparatuur en de toegenomen risico’s. Een belangrijk component van deze cursus is ‘ascent training’, het leren opstijgen. Gedurende deze opleiding worden de vaardigheden getraind die nodig zijn om in een later stadium de Tec Deep Diver (Tec 45 en 50) cursus af te ronden.

Wat heb je nodig om te beginnen?
  • PADI Advanced Open Water Diver (of een gelijkwaardig brevet van een andere opleidingsorganisatie)
  • PADI Enriched Air Diver (of een gelijkwaardig brevet van een andere opleidingsorganisatie)
  • PADI Deep Diver (of aantoonbare diepduikervaring, of een gelijkwaardig brevet van een andere opleidingsorganisatie)
  • Een minimum van 50 gelogde duiken, waarvan minimaal 10 met verrijkte lucht (EAN), 12 dieper dan 18 meter en 6 dieper dan 30 meter.
  • Minimum leeftijd: 18 jaar
Wat leer je?

IMG_9881Je leert beperkte decompressieduiken te maken met perslucht en verrijkte lucht, tot maximaal 40 meter diepte. Deze opleiding maakt deel uit van de DSAT Tec Deep Diver cursus – alle afgeronde onderdelen tellen mee voor je DSAT Tec Deep Diver brevettering. Je bent vrij om na deze opleiding te stoppen en te werken aan de instroomvereisten voor de Tec 45 opleiding, of direct door te gaan met Tec 45 en 50 als je hiervoor klaar bent.

Wat heb ik nodig?
  • Het Tec Deep Student lespakket, bestaande uit het Tec Deep Manual en eventueel de planning slate en de checklist slate.
Hoe lang ben ik er mee bezig?
  • De opleiding duurt in totaal 4 dagen en bevat (minimaal) 4 duiken. Het cursusschema is flexibel en hangt af van een aantal logistieke overwegingen. Zie de Tec 45 opleiding voor meer info.
De kosten:
  • € 619,-
Inbegrepen in de cursusprijs:
  • Het Tec Deep manual (PDF op CD)
Niet inbegrepen:
  • Vullingen van Nitrox en decompressiegassen, huur van benodigde materialen. Heb je nog niet alle benodigde materialen? Geen ramp, we verhuren alle technische materialen inclusief Halcyon Evolve wings, D12’s, Scubapro en Halcyon automaten, stages etc. Natuurlijk moet je bedreven zijn in het gebruik van deze materialen om de opleiding tot een succes te maken.